Prekių pirkimo – pardavimo el. parduotuvėje taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo sutarties taisyklės (toliau bus vadinamos – Taisyklės) yra abiem Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pardavėjo ir Pirkėjo teises, taip pat pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes mūsų el. parduotuvėje www.heatbaltic.eu
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės www.heatbaltic.eu tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti www.heatbaltic.eu el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
1.3.3. juridiniai asmenys;
1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje www.heatbaltic.eu sudaręs savo prekių krepšelį taip pat nurodęs pristatymo adresą bei pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir taip pat susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje www.heatbaltic.eu el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. nesiregistruodamas šioje www.heatbaltic.eu el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte nurodytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo el.parduotuvėje pateikiamuose informacijos laukuose turi įrašant nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą su pavarde taip pat prekių pristatymo adresą bei tel. numerį ir elektroninį pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje www.heatbaltic.eu , tik Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje www.heatbaltic.eu tikslu, Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo nurodytu elektroniniu pašto adresu bei telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie yra būtini pateiktam prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas užsiregistruodamas Pardavėjo el. parduotuvėje ir užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti bei niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje wwww.heatbaltic.eu šių Taisyklių ir kitose šios www.heatbaltic.eu el. parduotuvės www.heatbaltic.eu informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Taip pat Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę bei prekės užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties (prekių) negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, bei negalima grąžinti užsakomų ir pagal spec užsakymą pagamintų prekių.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu el. parduotuvėje įsigyta prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama ir turi originalią pakuotę.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas grąžinti sumokėtą sumą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pirkėjo pranešimo apie sutarties atsisakymą dienos.. Transporto išlaidas padengia pirkėjas.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6 Vartotojas turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus ( CK 6.2287str. 1 d. 16 p.). Jei Pirkėjas mano, kad buvo pažeistos jo teisės, jis turi raštu kreiptis, ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos į Pardavėją ir jam išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nemokamai išnagrinėti Pirkėjo prašymą ir pateikti jam išsamų ir motyvuotą rašytinį atsakymą, kuris būtų pagrįstas dokumentais ar gamintojo oficialiais raštais. Jei problemos nepavyksta išspręsti vartojimo ginčus neteismine tvarka tuomet problemą sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kurios buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.

3.7 Skundus ir prašymus dėl galimai įvykusių vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje, kuri randasi šiuo adresu http://ec.europa.eu/odr/.

3.8. Pirkėjas, naudodamasis www.heatbaltic.eu elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pateiktomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui visas sąlygas tinkamai naudotis www.heatbaltic.eu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės saugumui ar darbo stabilumui, bei pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo, nedelsiant apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis www.heatbaltic.eu el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti jo kaip Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią pateiktą asmeninę informaciją, kuri buvo nurodyta elektroninės parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas ir įsigytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, kuomet prekės yra sandėlyje ar užsakomos iš gamintojo.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Elektroninėje parduotuvėje www.heatbaltic.eu Pirkėjas gali pirkti prekes 24 valandas per parą ir visas 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kuomet Pirkėjas el. parduotuvėje paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiūsdamas patvirtinimo laišką į Pirkėjo nurodytą elektronį paštą.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje www.heatbaltic.eu ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių nurodytu būdų:
5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, patvirtinęs užsakymą gauna į el.paštą išankstinio pavedimo sąskaitą, kurią apmoką per savo banką arba elektroninę bankininkyste, pervedant pinigus už užsakymą į www.heatbaltic.eu el. parduotuvės banko sąskaitą.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti iškart gavus išankstinę sąskaitą. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntimas ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

6. Prekių pristatymas.
6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, bei kontaktinį tel numerį.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas negali pats priimti prekių, o prekės pristatomos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui, kuris buvo nurodytu adresu.
6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių ir jos yra užsakomos iš gamintojo. Taip pat Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas Pirkėjui gali vėluoti dėl nenumatytų ir nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti pasikeitusias prekių pateikimo sąlygas.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus šių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės ir neprivalo kompensuoti, pakeisti prekės ar pašaalinti jos trūkumus savo sąskaita Pirkėjui dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente, nors tą privalėjo padaryti.

7. Prekių kokybės, garantijos.
7.1. Kiekvienos el. parduotuvėje www.heatbaltic.eu parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančioje prekių charakteristikoje, ne prekių aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje www.heatbaltic.eu esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių, kadangi spalva visuomet kitame įrenginyje skiriasi.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tik tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
7.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.
8.1. Parduotų prekių atsiradę trūkumai šalinami bei nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro (2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217) „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; žr. informaciją VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje http://www.vartotojucentras.lt/istatymas.php?id=1038, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ jo 18 punktą. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į nurodytą mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis Taisyklių 8.1. punktu, Pirkėjas tai gali padaryti per 14 darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją elektrononiu paštu pateiktų el.parduotuvėje www.heatbaltic.eu, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, jo užsakymo numerį ir prekės/ių grąžinimo priežastis.
8.3. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.3.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos psauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.3.5. grąžinant prekę pateikti jos įsigijimo dokumentą jei toks yra.
8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.5. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekė, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.6. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.
9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia savo tikslių asmens duomenų el. parduotuvės registracijos formoje, Pardavėjas negali atsakyti už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo atlyginti patirtų tiesioginių nuostolių.
9.2. Pirkėjas atsako už visus veiksmus, atliktus naudojantis šia www.heatbaltic.eu elektronine parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei www.heatbaltic.eu elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės www.heatbaltic.eu naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį visuomet laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir tuo pačiu Pirkėjo įsipareigojimus, sudarant elektronines ar kitas sutartis nesusipažino pats su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta ir visuomet prieinama.
9.5. Atsiradus žalai, visais atvejais kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija.
10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Visi akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimai ar panaikinimai galioja tik į priekį, tai yra nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus su užsakymu susijusius pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis (el.paštu ar tel. numeriu).
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės www.heatbaltic.eu skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako už tai jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų ar blogai nurodytų kontaktinių duomenų.

11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.